ทดสอบปั้นจั่น และรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล

Visitors: 75,126