ตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริการตรวจสอบเครนและปั้นจั่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ

บริการตรวจรับรองระบบทำความเย็น บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า บริการตรวจสอบและติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริการตรวจสภาพแวดส้อมและสภาวะการทำงาน บริการตรวจสอบรอยเชื่อมตามมาตรฐาน AWS ASME ASTN DIN  

 

Visitors: 102,048