บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์ แอนด์ คอนซัลทิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

EXCELLENT & CONSULTING ENGINEERING CO.,LTD

  : 160/220 หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  : 091-883-2408 (Technical Center) 

  : 083-768-3347 (Office Center)

  : วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น. 

  : consulting.ece@gmail.com  

TAX ID : 0205559012155

Visitors: 90,826