กลุ่มงานวิศวกรรมระบบตรวจสอบ

บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

- บริการตรวจรับรอง ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน, สายล่อฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 

บริการตรวจรับรอง ซ่อมบำรุง ติดตั้ง เครนและปั้นจั่

- บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ

- บริการตรวจสอบและทดสอบถังดับเพลิง 

- บริการออกแบบ คำนวณ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง Fire pump

- บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler) 

- บริการตรวจรับรองระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

- บริการด้านอนุรักษ์พลังงาน 

- บริการตรวจสอบ ออกแบบคำนวณ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ลิฟท์ขนส่งและโดยสาร

 

กลุ่มงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

 

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบความปลอดภัย พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- บริการปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัย

- บริการปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

กลุ่มงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

- บริการปรึกษาด้านเทคนิคการเพิ่มผลผลิต

- บริการปรึกษาและบรรยายด้านการใช้เครื่องมือในการควบคุมของเสีย

- บริการปรึกษาและบรรยายด้านการควบคุมกระบวนการทางสถิติ


Visitors: 102,047